هما کاظمی فر

هما کاظمی‌فر:

⭕20 سال کار در صنعت داروسازی

⭕سابقه کار در بخش بازرگانی مرکز دارویی نور به عنوان کارشناس بازرگانی خط EPC

⭕سابقه کار به عنوان مدیکال رپ در بخش فروش و بازاریابی شرکت استلاس

⭕سابقه کار به عنوان Country Manager در شرکت استلاس

⭕سابقه کار به عنوان مدیر Franchise در شرکت MSD برای محصولات مراقبت ویژه

⭕Commercial lead در بهستان بهداشت