مهندس محمد شنوایی

مهندس محمد شنوایی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصیر و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران دریاف کرده‌اند.

همچنین ایشان مدرک MBA خود را از سازمان مدیریت صنعتی دریافت کرده‌اند.

ایشان فعالیت خود را در هلدینگ آریان کیمیا تک ابتدا به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه آغاز کردند.