مسعود شاه‌مرادی

آقای شاه‌مرادی کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیک از دانشگاه اصفهان دریافت کرده‌اند. سپس از دانشگاه صنعتی شریف در رشته MBA فارغ‌التحصیل شدند.

ایشان فعالیت خود را در مقان مدیر بازاریابی نشریه همشهری آغاز کردند و هم اکنون به عنوان بنیان‌گذار و مدیرعامل وبسایت خانومی مشغول به فعالیت هستند.