مهندس سیفی

آقای مهندس سیفی هم اکنون در مقام مدیریت توسعه‌ی کسب‌وکار حوزه‌ی بهداشت و سلامت ستاد توسعه‌‌ی فناوری نانو مشغول فعالیت هستند.

ایشان فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی می‌باشند.

همچنین آقای مهندس سیفی سابقه‌ی فعالیت در سمت کارشناس حوزه‌ی سلامت و تجهیزات پزشکی ستاد نانو را در کارنامه‌ی خود دارند.