آقای صمدی

آقای صمدی از فعالان حوزه سلامت می باشند که در شرکت های داروسازی مشغول به فعالیت اند.