مهندس محمد صفاریون

مهندس محمد صفاریون

 

مهندس محمد صفاریون

معاون تضمین کیفیت در شرکت آریوژن فارمد

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ کارشناسی جانورشناسی از دانشگاه تهران

◼ کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس

◼ کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار گرایش مدیریت استراتژیک دارویی

 

💼 سوابق شغلی

◼ مدیر فرآیندهای پایین‌دست انستیتو پاستور ایران

◼ پژوهشگر مرکز تحقیقاتی Fraunhofer-Gesellschaft کشور آلمان

◼ مدیر فرآیندهای پایین‌دست شرکت سیناژن

◼ مدیر تضمین کیفیت شرکت سینازن

◼ مدیر تحقیق و توسعه شرکت سیناژن

◼ مدیر نظارت و اعتباربخشی شرکت سیناژن

◼ معاون تضمین کیفیت شرکت آریوژن فارمد