مهندس عطا پارسا

مهندس پارسا مدرک MBA خود را از دانشگاه kingston دریافت کرده‌اند

ایشان سابقا مدیرعامل آژانس تبلیغاتی مگنولیا بوده‌اند

هم اکنون به عنوان مدیر بازاریابی شرکت دارویی عبیدی و شرکت کوبل دارو مشغول فعالیتند