مهندس نادری

مهندس نادری در حوزه‌ی طراحی مدل‌های کسب‌وکار و ارزیابی مالی طرح‌های با فناوری عمیق (Deep Tech) فعالیت دارند.

ایشان فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مواد از دانشگاه تهران هستند و اکنون در حوزه‌ی مطالعه و بررسی فنی بازار تجهیزات پیشرفته high-tech فعالیت دارند.

مهندس نادری تجربه‌ی همکاری در بیش از 20 پروژه‌ی تجاری در زمینه‌های انتخاب فناوری، ارزیابی گلوگاه‌های فنی، بررسی بازار و چالش‌های ورود به بازار را در کارنامه‌ی خود ثبت کرده‌اند.