حمید جعفری

آقای حمید جعفری مدیر مجله اینترنتی نیک‌شو و مدرس دوره‌های سئو شتاب‌دهنده‌ی اکسل می‌باشند