مهندس شهاب آهاری

مهندس شهاب آهاری رئیس هیئت مدیره شرکت فنون فرتاک در ایران و رئیس شرکت Intelligent Vista med در کانادا