مانوئل اوهانجانیانس

آقای اوهانجانیانس مدیر و موسس ایسمین و از کارآفرینان موفق ایران می‌باشند.