دکتر آرمان زرگران

دکتر آرمان زرگران استادیار و عضو هیئت علمی گروه داروسازی سنتی و گروه تاریخ پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.

ایشان مدرک دکترای عمومی خود را در رشته‌ی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز دریافت کرده‌اند و Ph.D خود را در رشته‌ی داروسازی سنتی از همان دانشگاه کسب کرده‌اند.

دکتر زرگران هم اکنون در مقام ریاست شعبه ایرانی انجمن جهانی تاریخ داروسازی مشغول به فعالیت هستند. از دیگر فعالیت‌های اجرایی ایشان می‌توان به مدیریت دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیریت کمیته‌‌ی داروسازی سنتی انجمن علمی طب سنتی ایران اشاره کرد.

ایشان همچنین سابقه‌ی چاپ بیش از 110 مقاله و عضویت در هیئت تحریریه و داوری بیش از 10 مجله علمی معتبر داخلی و بین‌المللی و همچنین ارائه‌ی سخنرانی‌های متعدد در کنگره های داخلی و بین المللی را در کارنامه‌ی خود دارند.