دکتر زارعین

دکتر زارعین دارای دکترای آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بریستول انگلستان، استاد بازنشسته دانشکده پزشکی شهیدبهشتی و طراح و مجری کارگاه‌های زبان انگلیسی در ایران هستند.