دکتر علیرضا یکتادوست

دکتر علیرضا یکتادوست

 

دکتر علیرضا یکتادوست

معاون نظارت بر زنجیره تامین گروه سرمایه گذاری دارویی تامین

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ فارغ‌التحصیل دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ Ph.D اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

💼 سوابق شغلی

◼ مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت دارویی اکسیر

◼ مسئول تضمین کیفیت شرکت دارویی اکسیر

◼ مشاور مدیرعامل شرکت دارویی اکسیر

◼ مشاور ارشد مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

◼ مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه کسب‌وکار گروه سرمایه‌گذاری دارویی تامین (TPICO)

◼ سرپرست زنجیره تامین داروی سازمان غذا و داروی کشور 

◼ رئیس هیئت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش

◼ مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین

◼ معاون زنجیره تامین داروی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین