دکتر محمدحسین یزدی

 

مهندس محمدحسین یزدی

رئیس مرکز تحقیقات واکسن نوترکیب دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ کارشناسی دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی 

◼ کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ دکترای تخصصی (Ph.D) بیوتکنولوژی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

💼 سوابق کاری

◼ استادیار انستیتو پاستور ایران

◼ استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ معاون مرکز تحقیقات واکسن نوترکیب دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ رئیس مرکز تحقیقات واکسن نوترکیب دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ رئیس دپارتمان ایمونوتراپی موسسه علوم دارویی (TIPS) دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

🔬 سوابق پژوهشی

◼ پژوهشگر حوزه اثرات immunomodulatory پروبیوتیک‌ها برروی موش‌های سرطانی

◼ پژوهشگر حوزه ایمونوتراپی سرطان و واکسن

◼ پژوهشگر حوزه توسعه واکسن‌ها با استفاده از اجزای immunomodulatory

◼ پژوهشگر حوزه توسعه واکسن‌ها با استفاده از عوامل immunomodulatory

◼ عضو هیئت تحریریه ژورنال نلنومدیسین و نانوتکنولوژی

◼ نگارش 5 کتاب و بیش از 100 مقاله و h-index 18