دکتر امیرحسین تکیان

سوابق تحصیلی 

پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1379)

دکتری تخصصی Ph.D سیاست‌گذاری سلامت از دانشگاه لندن (1388)

فلوشیپ پسادکتری ارزيابی نظام های ملی سلامت از دانشگاه کالج لندن (1390)

 

سوابق اجرایی

عضویت در هیئت علمی دانشگاه Brunel لندن 

استاد تمام گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سرپرست گروه سلامت جهانی و سیاست‌گذاری عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون امور بین‌الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو برد سیاست‌گذاری، اقتصاد و مدیریت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو هیئت رئیسه مجمع جهانی سلامت (WHS) 

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت (HERC)

دبیر هفتمین اجلاس منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت (WHS)

عضویت در کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر

عضویت در آکادمی ملی علوم پزشکی 

عضو کمیته راهبری مجمع ملی سلامت ایران

عضو شورای فناوری اطلاعات سلامت آمریکا

 

سوابق پژوهشی

عضو هیئت تحریریه ژورنال بین‌المللی سیاست‌گذاری و مدیریت سلامت

دستیار سردبیر ژورنال بین‌المللی سلامت عمومی

نگارش بیش از 80 مقاله، 12 کتاب و 15 گزارش ملی و بین‌المللی