دکتر سعید طاهری

دکتر طاهری فارغ‌اتحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند.

ایشان مدرک Ph.D خود را در رشته‌ی مدیریت و اقتصاد دارو از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده‌اند.

ایشان سابقه فعالیت در آژانس مسافرتی علی‌بابا به عنوان مدیر بخش خدمات گردشگری سلامت را در کارنامه خود دارند. پس از آن خود شرکت MedGo را در حوزه گردشگری پزشکی تاسیس کردند هم اکنون به عنوان مدیرعامل و بنیان‌گذار دو شرکت MedGo و Dr. Next مشغول به فعالیت هستند.