دکتر کتایون سپهری

دکتر کتایون سپهری

 

دکتر کتایون سپهری

مدیر شتاب‌دهنده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر منش

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار از دانشگاه آزاد اسلامی

◼ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی

◼ دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار (DBA) از موسسه آموزش عالی بهار

◼ دکترای مدیریت اجرایی از دانشگاه Lolea سوئد

 

💼 سوابق شغلی

◼ فعال حوزه‌ی منتورینگ و مشاوره‌ی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

◼ تدریس در در دوره های مربی گری کارآفرینی با الگوی ‏SIYB، KAB و EYB متعلق به سازمان بین المللی کار - ILO

◼ مسئول ملی طرح بین المللی پژوهشی زنان کارآفرین و مدیر، بخش فعالیت‌های کارفرمایی در سازمان بین‌المللی کار

◼ مدیر شتاب‌دهنده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر منش