دکتر سروستانی

دکتر سروستانی مدیر پروژه‌های R&D در شرکت پرسیس ژن می‌باشد که در مدرسه بیوتکنولوژی سورنا آکادمی به تدریس کلونینگ و مهندسی ژنتیک می‌پردازند.