دکتر سلیمی

آقای دکتر سلیمی در سمت مدیرعاملی شرکت ارزیابان فناوری امیرکبیر مشغول به فعالیت هستند.
همچنین ایشان در حوزه‌ی مشاوره‌ی تجاری‌سازی فناوری و ارزیابی فناوری  در حوزه‌ی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در حوزه‌ی سلامت نیز صاحب نظر هستند.
دکتر سلیمی سابقه‌ی فعالیت به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس، ستاد توسعه‌ی فناوری نانو و چندین صندوق پژوهش و فناوری را نیز در کارنامه‌ی خود ثبت کرده‌اند
همچنین ایشان به عنوان سر ارزیاب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز فعالیت دارند.