دکتر سعیدی

دکتر سعید دکترای (Ph.D) مدیریت کسب و کارهای بین المللی و نوآوری از سوئد و مدیرعامل پتروشیمی جم هستند.