دکتر محمدامین رضوان‌فر

دکتر محمدامین رضوان‌فر دارای دو Ph.D خود را در رشته‌های فارماسیوتیکس و فارماکولوژی هستند که هر دو را نیز از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرده‌اند.

همچنین ایشان دارای مدرک MBA از دانشگاه صنعتی شریف می‌باشند.

ایشان فعالیت خود را در شرکت دارویی OSVAH به عنوان متخصص R&D آغاز کردند و سپس به مقام مدیریت پروژه سایت‌های بیوتکنولوژی و تولید محصولات بیولوژیک و همچنین مدیریت انتقال تکنولوژی این شرکت نائل شدند.

پس از آن  به عنوان مدیر R&D شرکت دارویی بارکت به فعالیت مشغول شدند.

سپس وارد گروه دارویی پوراطب شدند و به عنوان مدیریت پروژه‌های High-Tech در این شرکت فعالیت داشتند.

ایشان هم اکنون در مقام استادیار در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به فعالیت هستند.