دکتر حسین رضایی زاده

دکتر رضایی زاده مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته‌ی طب سنتی ایرانی کسب کرده‌اند.

ایشان هم اکنون درمقام  ریاست دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران شغول به فعالیت هستند.