دکتر پورزادی

خانم دکتر بهاره پورزادی فارغ‌التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند. 

ایشان هم اکنون به عنوان مدیر مارکتینگ و مدیر پروژه شرکت فایزر فعالیت دارند.