دکتر پوریا پناهی

دکتر پوریا پناهی پزشک و مدیر فروش شرکت Pfizer Essential Health در کشور ایران هستند.

ایشان سابقه‌ی برگزاری جلسات سخنرانی و وبینارهای بسیاری در حوزه‌های کسب‌وکار و مدیریت را در کارنامه‌ی خود دارند.