پروفسور نخودچی

پروفسور نخود چی از دانشمندان و پژوهشگران برتر کشورمان هستند و همچنین به عنوان عضوی از یک درصد دانشمندان برتر دنیا شناخته‌ شده‌اند.

پروفسور نخودچی هم اکنون در دانشگاه ساسکس انگلستان در سمت استادی گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی مشغولی به فعالیت هستند.

ایشان در ایران نیز به عنوان استاد گروه فارماسیوتیکس در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول به فعالیت بوده‌اند.