دکتر سامان احمد نصرالهی

دکتر سامان احمد نصرالهی

دکتر سامان احمد نصرالهی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

◼ دکتری تخصصی (Ph.D) فارماسیوتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

💼 سوابق شغلی

◼ قائم مقام مدیرعامل آزمایشگاه ارزیابی بالینی دارویی، آرایشی و بهداشتی مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ مدیرعامل شرکت دانش بنیان ژرف‌اندیشان نوید سلامت (ژانوس)