دکتر علی نجم‌الدین

دکتر علی نجم‌الدین داروساز و موسس داروخانه می‌باشند. 

ایشان همچنین به عنوان دستیار تخصصی فارماسیوتیکس نیز فعالیت دارند.