دکتر موسوی

دکتر موسوی مدیر سابق منطقه‌ای شرکت استلاس در خاورمیانه و خاور نزدیک هستند که تجربه‌ زیادی در حوزه تحقیقات بازار و مارکتینگ محصولات دارند.