دکتر مهران میراب‌زاده

دکتر مهران میراب‌زاده اردکانی مدرک Ph.D خود را در رشته‌ی داروسازی سنتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرده‌اند.

ایشان پس از فارغ‌التحصیلی در بخش تحقیق و توسعه‌ی شرکت هربی فارمد مشغول به کار شدند.

پس از آن در همان شرکت به عنوان مدیرعامل فعالیت خود را ادامه دادند.