دکتر ماشین‌چیان

دکتر امید ماشین‌چیان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران و تبریز هستند. ایشان با اساتیدی از جمله پرفسور یدالله امیدی، پرفسور مرتضی محمودی و دیگر اساتید همکاری کردند.کارشان را در انستیو پاستور ایران و چند بیمارستان شروع کردند و پس از مدتی توانستند بورس تحصیلی را از دانشگاه EPFL سوئیس و مرکز نستله بگیرند. دکتری تخصصی دکتر ماشین‌چیان در زمینه‌ی ارگانوئید می‌باشد و اکنون به عنوان مدیر گروه بخش تحقیقات پزشکی ترمیمی و سلول‌های بنیادی شرکت علوم پزشکی نستله سوئیس فعالیت می‌کنند.