دکتر محلاتی

دکتر وحید محلاتی هم‌اکنون مدیرعامل هلدینگ داروپخش می‌باشند.

ایشان فارغ‌التحصیل رشته‌ی داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و مدرک MBA خود را از سازمان مدیریت صنعتی کسب کرده‌اند. 

از دیگر سوابق اجرایی ایشان می‌توان به فعالیت در مقام مدیرعاملی شرکت پخش رازی، مدیرعاملی شرکت آدوراطب، مدیریت پخش شرکت دارویی اکسیر و مدیریت پخش شرکت کاله اشاره کرد.