دکتر وحید خدامی

دکتر وحید خدامی

 

دکتر وحید خدامی

مدیرعامل شرکت درمان گستر رناپ

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

◼ کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس

◼ دکتری تخصصی (Ph.D) بیولوژی مولکولی از دانشگاه Utah کشور آمریکا

◼ پژوهشگر پسادکتری در موسسه سرطان Huntsman

◼ پژوهشگر پسادکتری دپارتمان بیولوژی سلولی دانشکده پزشکی هاروارد

 

💼 سوابق شغلی

◼ استادیار موسسه سلول‌های بنیادی رویان

◼ مدیرعامل شرکت درمان گستر رناپ