دکتر میثم خانلر بیک

دکتر خانلر بیک فارغ‌التحصیل داروسازی ار دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.

ایشان ابتدا فعالیت خود را در شرکت پخش رازی به عنوان مدیر فروش و مشاور و معاون تبلیغات آغاز کردند. 

پس از آن وارد شرکت دارویی اکسیر شده و به عنوان مدیرعامل مشغول به کار شدند. سپس در شرکت دارویی الحاوی به عنوان مدیرعامل فعالیت خود را آغاز کردند.

سپس وارد شرکت پخش هجرت شدند و در سمت مدیرعامل فعالیت خود را ادامه دادند.

دکتر خانلربیک هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت پخش شفا آراد فعالیت دارند