دکتر خالوندی

دکتر هادی خالوندی، مدرک دکترای داروسازی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب کرده‌اند. 

ایشان از اعضای انجمن داروسازان آمریکا و آکادمی سلطنتی انگلستان می‌باشند.

آقای دکتر خالوندی جزو نفرات برگزیده‌ی آزمون‌های داروسازی اروپا و آمریکا نیز هستند.