دکتر خلیلی

دکتر خلیلی سرپرست واحد آنالیتیکال درپرسیس ژن می‌باشند و یکی از فعالین صنعت دارو در ایران می‌باشند. از حوزه‌های فعالیتی آنها می‌توان به بیوتکنولوژی اشاره کرد.