دکتر جلالی

 دکتر جلالی کارشناس رگولاتوری و ثبت محصولات در اتحادیه اروپا شرکت آریوژن فارمد هستند.