دکتر جعفری

دکتر فرنوش جعفری، سرپرست بخش اطلاعات علمی و فنی شرکت دانش‌بنیان پرسیس‌ژن می‌باشند.

ایشان مدرک دکترای خود را در رشته‌ی بیوتنولوژی پزشکی کسب کرده‌اند.

دکتر جعفری  در حوزه‌ی Chimeric Receptor  T cellها و انتقال ژن هدف‌مند توسط  Dendrimers برای درمان سرطان پستان پژوهش و مطالعه داشته‌اند.

هم‌چنین ایشان سابقه‌ی فعالیت در شرکت آریوژن فارمد در بخش‌های کشت و مستندسازی  R&D را نیز در کارنامه‌ی خود ثبت کرده‌اند.