دکتر امین قبادی

دکتر قبادی داروساز و مدیرعامل شرکت پادرا سرم هستند.

شرکت پادرا سرم تولیدکننده‌ی محصولات بیولوژیک نظیر واکسن، سرم و ... می‌باشد.