دکتر فیاض نیا

دکتر رضا فیاض‌نیا

 

دکتر رضا فیاض‌نیا

مدیر دپارتمان دیجیتال مارکتینگ شرکت سورنا فارمد پارس

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ دکتری عمومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

💼 سوابق شغلی

◼ هم‌بنیان‌گذار مجموعه سوخت مغز

◼ مدیر دپارتمان دیجیتال مارکتینگ شرکت سورنا فارمد پارس