دکتر اسماعیل زاده

دکتر اسماعیل زاده از فعالان حوزه سلامت می‌باشند که به همکاری با سورنا آکادمی پرداخته‌اند.