دکتر الهام رضایی

 دکتر رضایی مدرک Ph.D خود را در رشته شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت کرده‌اند.

ایشان در سال 2010 به عنوان داروساز برتر شناخته شدند و در سال 2014 نیز مقام 9ام را در جشنواره آموزشی شهید مطهری کسب کردند.

ایشان هم اکنون به عنوان استادیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال فعالیت هستند و تاکنون بیش از 30 مقاله در حوزه شیمی دارویی نگارش کرده‌اند.