دکتر ابراهیم‌نژاد

دکتر پدرام ابراهیم‌نژاد دانشیار فارماسیوتیکس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران می‌باشند. ایشان دوره‌ی Ph.D خود را در رشته‌ی فارماسیوتیکس در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و تهران گذرانده‌اند

دکتر ابراهیم‌نژاد به مدت 6 ماه در آزمایشگاه‌های داروسازی دانشگاه لندن‌ انگلستان بر روی پروژه‌ی ژن‌درمانی هوشمند برای درمان سرطان پانکراس برپایه‌ی دندریمر G3 به پژوهش و مطالعه پرداخته‌اند.

ایشان هم‌اکنون به عنوان رئیس دپارتمان نانوتکنولوژی دارویی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مشغول به فعالیت هستند. همچنین در سال 1391 به ریاست مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شده‌اند.

از حوزه‌هایی که دکتر ابراهیم‌نژاد در آن‌ها مطالعات و پژوهش انجام داده‌اند می‌توان به موراد زیر اشاره کرد: 

۱. سیستم‌های دارورسانی کنترل‌شده

۲. دارورسانی با استفاده از نانو و میکروذرات

۳. سیستم‌های دارورسانی پلیمری

۴. انتقال ژن و دارورسانی هوشمند (Drug targeting) 

۵. آنالیز فارماسیوتیکال