دکتر دین دوست

دکتر دین دوست:

⭕دانش آموخته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

⭕PhD مدیریت خدمات بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

⭕MBA دانشگاه تورنتو کانادا

⭕25 سال سابقه فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو

کارآفرین، موسس و مدیر عامل چندین شرکت بازرگانی و تولیدی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی علی الخصوص بهستان بهداشت

نویسنده کتاب ورود به بازار دارویی ایران