دکتر دین دوست

دکتر دیندوست دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذرانده‌اند. سپس Ph.D خود را در رشته‌ی مدیریت خدمات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرده‌اند. 

ایشان مدرک MBA خود را از دانشگاه تورنتو دریافت کرده‌اند.

از سوابق اجرایی ایشان می‌توان به تاسیس و مدیرعاملی شرکت بهستان دارو اشاره کرد. ایشان موسس و مدیرعامل هلدینگ بهفار نیز می‌باشند. 

دکتر دین دوست هم اکنون به عنوان مدیرعامل کمپانی فارمادین و رئیس هیئت مدیره ریزوفارماتک در حال فعالیت هستند.