دکتر بخردی

دکتر رضا بخردی دارای مدرک دکترای حرفه‌ای پزشکی می‌باشند و هم اکنون به عنوان سرپرست بخش توسعه و هماهنگی متون علمی در شرکت باریج اسانس مشغول به فعالیت هستند.

ایشان بیش از 40 مقاله در حوزه‌ی گیاهان دارویی منتشر کرده‌‌اند