دکتر بهروز

دکتر بهروز مدیر توسعه و روش‌های آنالیتیکال در شرکت آریوژن فارمد می‌باشند که دارای تجربه چندساله در این زمینه اند.