دکتر غلامرضا امین

دکتر غلامرضا امین، استاد بازنشسته‌ی گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی تهران، به عنوان پدر علم فارماکوگنوزی ایران شناخته شده‌اند.

ایشان در سال 1345 دوره‌ی کارشناسی خود را در رشته‌ی کارشناسی مهندسی از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سال 1365 در دانشکده علوم دانشگاه تهران، تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد علوم گیاهی را آغاز کرده‌اند.

سپس در سال 1368 دوره‌ی Ph.D خود را در حوزه‌ی فارماکوگنوزی در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران آغاز نمودند.

دکتر امین هم اکنون در کمیته‌ی بررسی و تدوین داروهای گیاهی مشغول به فعالیت هستند.

از حوزه‌هایی که دکتر امین در آن‌ها به پژوهش و مطالعه پرداخته‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. مطالعه‌ی صنعت داروهای گیاهی
۲. خاصیت ضد میکروبی مواد طبیعی موجود با منشا گیاهی
۳. مطالعه‌ی فیتوشیمیایی گونه‌های گیاهی
۴. آماده‌سازی و شناسایی داروهای گیاهی در قالب پود
۵. استخراج و شناسایی مشتقات اسانس‌ها
۶. شناسایی و نام‌گذاری گونه‌های گیاهی
۷. تجاری‌سازی داروهای گیاهی