دکتر حمید اکبری

دکتر حمید اکبری جور

 

دکتر حمید اکبری جور

استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ فارغ‌التحصیل دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1991)

◼ دکترای تخصصی (Ph.D) رشته‌ی فارماسیوتیکس از دانشگاه منچستر انگلستان ( 1996)

 

💼 سوابق شغلی

◼ معاون بین‌الملل دانشکده و معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم  پزشکی تهران

◼ دبیر شورای آموزشی داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت

◼ استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی داشنگاه علوم پزشکی تهران

 

🔬 سوابق پژوهشی

انتشار بیش از 50 مقاله پیرامون موضوعات

◼ کاربرد نانوتکنولوژی در دارورسانی

◼ سیستم‌های دارورسانی پلیمری زیست تخریب پذریر

◼ سیستم‌های دارورسانی transdermal

◼ سیستم‌های دارورسانی implant

◼ سیستم‌های دارورسانی کنترل رهش

◼ تکنولوژی دارویی و بیوتکنولوژی