دکتر امیرحسین عبدالغفاری

دکتر امیرحسین عبدالغفاری

 

دکتر امیرحسین عبدالغفاری

مدیرعامل شرکت نیواد فارمد سلامت

 

🎓 سوابق تحصیلی

◼ دکتری تخصصی (Ph.D) فارماکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

💼 سوابق شغلی

◼ استادیار پژوهشی فارماکولوژی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 

◼ استادیار فارماکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

◼ مدیرعاملی شرکت نویان پژوهان زیست‌دارو

◼ مدیرعامل شرکت نیواد فارمد سلامت

 

🔬 سوابق پژوهشی

◼ نگارش بیش از 55 مقاله ISI در مجلان و ژورنال‌های بین‌المللی

◼ h index ایشان 24 می‌باشد

◼ پژوهشگر برگزیده دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا

◼ عضویت در هیئت داوران ژورنال‌‌های معتبر:

Human and Experimental Toxicology(ISI)

 Research in Pharmaceutical Sciences

 Pharmaceutical Biology (ISI)

Journal of Medicinal Plants

Acta Medica Iranica

 (ISI) Rheumatology International